رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شهرضا:

شوراهای اسلامی بازوان توانمند مسئولان هستند

رییس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شهرضا گفت: اعضای شوراهای اسلامی یار و یاور مسئولان و در کنار آنها هستند و کسی نباید اینگونه تصور کند که شوراها در برابر مسئولان قرار دارند.

آخرین اخبار