همزمان با هفته سلامت برگزار شد

همایش یک روزه روسای ادارت و شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرضا

همزمان با هفته سلامت به همت شبکه بهداشت و بخشداری همایش یک روزه روسای ادارت و شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرضا در سالن شهیدرجایی فرمانداری برگزار شد.

آخرین اخبار