مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استان اصفهان:

شوراها و دهیاران منتقدان غیرمستقیم مردم هستند

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استان اصفهان گفت: شوراها و دهیاران باید نسبت به مسائل و مشکلات جامعه آگاهی داشته باشند و مسائل را به مسئولان اجرایی منتقل کنند.

آخرین اخبار