شهردار منظریه:

کلنگ مجتمع صنایع کارگاهی شیخ بهایی شهر منظریه بر زمین زده شد

شهردار منظریه گفت: کلنگ مجتمع صنایع کارگاهی شیخ بهایی شهر منظریه به دست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر زمین زده شد.

آخرین اخبار