وبلاگ عقل کل نوشت:

گزینه های ما شوخی بردار نیست اوباما!

فرعون هم هر جا کم می آورد گزینه هایش را به رخ موسی(ع) می کشید. گزینه هایی که هیچ کدامش بر روی میز کوچک اوباما جا نمی شد و وسعتی داشت به بزرگی یک میدان.

آخرین اخبار