رییس سابق دفتر شورای نگهبان استان اصفهان:

اهداف دیگری پشت پرده سخنان هاشمی است / انتخابات، تنها بستر نفوذ دشمن برای براندازی نظام است

رییس سابق دفتر شورای نگهبان استان اصفهان با بیان این که در جمهوری اسلامی تنها بستری که دشمن می تواند از طریق آن به سمت براندازی نفوذ کند، بستر انتخابات است،

آخرین اخبار