با کسب اکثریت آراء؛

علی احمدی رئیس شورای شهر شهرضا شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر شهرضا ظهر امروز برگزار و علی احمدی رئیس شورای شهر شهرضا شد.

آخرین اخبار