انحراف جدید: تاکید بر ادامه راه اشتباه

آیا مجلس به نامزد سابقه دار وزارت اعتماد می‌کند؟

جمله «با تغییر یک نفر در دولت، همه بدانند مسیر دولت عوض نخواهد شد» نشانگر این بود که دولت بنای اطلاح خطا و انحراف در مسیر وزارت علوم را ندارد.

آخرین اخبار