دلنوشته عاشقانه شهید یاسوجی قبل از شهادت

شهید یاسوجی قبل از به شهادت رسیدنش شعر عاشقانه ای را در وصف مولایش سرود.

آخرین اخبار