معلمی که با گفتن درود بر خمینی به شهادت رسید

وزیر آموزش و پرورش گفت: شهید گورتانیان نژاد داوطلبانه از استان اصفهان به کردستان آمده بود که با ایستادگی بر روی اعتقادات توسط گروهک کومله به شهادت رسید.

آخرین اخبار