تقدیر فرزند شهید مدق از سردار نقدی برای ساخت یک فیلم

علی مدق فرزند شهید منوچهر مدق که دلتنگی‌های عاشقانه روایت پدر اوست در نامه‌ای از سردار نقدی برای حمایت از ساخت این فیلم تشکر کرد.

آخرین اخبار