امام جمعه شهرضا:

ارتباط دانشگاه و حوزه در پیشبرد جامعه اسلامی موثر است

امام جمعه شهرضا گفت: ارتباط دانشگاه و حوزه رابطه علم و دین است که تا با هم بتوانند در پیشبرد جامعه اسلامی حرکت کنند.

مدیر حوزه علمیه مدینه‌العلم شهرضا:

هیچ تعامل فرهنگی و آموزشی بین حوزه و دانشگاه وجود ندارد

مدیر حوزه علمیه مدینه‌العلم شهرضا گفت: امروز هیچ تعامل فرهنگی و آموزشی بین حوزه و دانشگاه وجود ندارد

آخرین اخبار