رئیس توانبخشی شهید مدرس شهرضا خبر داد

نگهداری ۱۸۰ معلول ذهنی در مرکز توانبخشی شهید مدرس شهرضا

رئیس توانبخشی شهید مدرس شهرضا گفت: توان بخشی شهید مدرس ۴۰۰ نفر معلول ذهنی دختر بالای ۱۴ سال دارد که ۱۸۰ نفر از معلولان ذهنی به صورت شبانه روزی هستند.

دیدار جمعی از فرهنگیان از خانه سپید شهرضا

جمعی از مسئولین و مدیران آموزش و پرورش شهرضا از مرکز توانبخشی شهید مدرس شهرضا بازدید کردند.

آخرین اخبار