دست نوشته‌ شهید جعفری‎منش:

رزمنده قدر چشم بر هم زدنی فکر برگشتن نیست

در دست نوشته شهید محمد جعفری منش آمده است: خدا می‌داند درون رزمنده چه می‌گذرد. همه وجودش را خدا گرفته و درونش خالی از هرگونه شبهه، دودلی و تردید است.

آخرین اخبار