تصاویری تکان دهنده از لحظه بخشش یک اعدامی

صبح روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت یک قاتل محکوم به اعدام لحظاتی پیش از اجرای حکم قصاص و اعدام، مورد بخشش اولیای دم شهید محسن دهقان قرار گرفت.

آخرین اخبار