پیکر رئیس دادگستری شهرستان روانسر در کرمانشاه تشییع شد

پیکر شهید سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر امروز در کرمانشاه تشییع شد.

آخرین اخبار