مسئول بسیج دانش‌آموزی شهرضا خبرداد

اعزام ۴ کاروان از دانش آموزان شهرضا به اردوی راهیان نور

مسئول بسیج دانش‌آموزی شهرضا گفت: امسال یک میلیون دانش‌آموز به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند که از این تعداد ۴ کاروان از شهرضا اعزام می‌شوند و در کل ۶۵ هزار دانش‌آموز سهم استان اصفهان است.

آخرین اخبار