شکست حزیرا»؛ نقطه عطف گرافیک مقاومت در دهه ۶۰

سقوط غزه در شکست حزیران به نقطه عطفی تبدیل می‌شود تا هنر وارد میدان نبرد شود و این مهم برای هنر گرافیک نیز صادق است.

آخرین اخبار