فرماندار و جمعی از مسئولین شهرضا از خانواده شهید بابادی عکاشه دیدار و دلجویی کردند

به مناسبت ماه مبارک رمضان فرماندار شهرضا به همراه فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مسئولین شهرستان از خانواده شهید پژمان بابای عکاشه دیدار کردند.

آخرین اخبار