ضارب شهید خلیلی به اتهام قتل عمد محاکمه می‌شود

ضارب شهید علی خلیلی به زودی به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.

آخرین اخبار