سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی آنها را دچار سوءمحاسبه کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی آنها را دچار سوءمحاسبه کرده است.

آخرین اخبار