هم رزم شهید کاظمی:

ولایت مداری مهمترین ویژگی شهدا است

اصغر حبیبی آزاده هشت سال دفاع مقدس گفت: ولایت مداری مهمترین ویژگی شهدا است.

آخرین اخبار