سردار نقدی:

عمق لشکر جانیان تکفیری، اسرائیل و آمریکا هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: عمق لشکر جانیانی به جان امت اسلام افتاده اند تا هم از مسلمانان بکشند و هم میان آنان تفرقه اندازند، اسرائیل و آمریکا هستند.

آخرین اخبار