پوستر / یک تن از ۷۲ تن، در جوار امام خامنه ای

«شهید سید فخرالدین رحیمی» در بهار سال ۵۷ به ایرانشهر تبعید شد.آن روز، از تبعیدآیت الله خامنه ای به این شهر چند ماهی می گذشت و این شروعی بود برای ارتباط هر چه بیشتر این دو سید مبارز. این همجواری ادامه داشت تا انفجار بمب در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی […]

آخرین اخبار