شهیدی که شفا می‌داد به خانه بازگشت+تصاویر

می گفت: ای فرزندان رسول الله فردا به عملیات خواهیم رفت و امکان فیض شهادت را خواهیم داشت بیایید شال سبزی که نشان سادات است با خود داشته باشیم.

آخرین اخبار