نورالدین بحرینی:

شهید ولی الله کشوری نخستین مجروح قطع نخاع از استان اصفهان/ جهاد سازندگی شهرضا از اول جنگ در کنار بچه‌های رزمنده بود

گفتم نمی‌خواهم نماز شب بخوانم و خیلی خسته ام ولی شهید سنجری هر وقت پیله می کرد آدم را کلافه می کرد، بلند شدیم و دو نفری رفتیم وضو گرفتیم وقتی از دستشویی آمدیم بیرون دیدیم کل افراد گردان بغیر از فرماندهانشان به خط شده اند پرسیدیم چه خبر است نگهبان شب گفت فکر کردیم می خواستید رزم شبانه برگذار کنید ما هم دست شما را خواندیم و همه را بیدار کردیم.

آخرین اخبار