شهیدی که عاشق شهدا بود +تصاویر

فرزندان شهید عاشق رفتن به مناطق جنگی اند. شهیدکارگربرزی ، سختی های سفر به مناطق جنگی با را به جان می خرید تا فرزندان او با هدف پدرشان، آشنا بشوند.

آخرین اخبار