هر جا اسلام به خطر افتد، افغانستانی‌ها در صف اول دفاع هستند

آیت الله قرهی در مراسم شهدای افغانستانی مدافع حرم گفت:دفاع از حریم ولایت حد و مرز ندارد. از زمان هشت سال دفاع مقدس برادران افغانستانی در دفاع حضور داشتند.

آخرین اخبار