بازخوانی پیام امام خمینی در مجلس به مناسبت شهادت شهید چمران

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به سالروز شهادت شهید چمران به بازخوانی پیام امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت ایشان در جلسه علنی مجلس پرداخت.

آخرین اخبار