کتابخانه شخصی مهاجرالی الله دکتر معلمی به دانشگاه آزاد شهرضا اهدا شد

کتابخانه شخصی مهاجر الی الله شهید دکتر حاج عباس معلمی معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به کتابخانه مرکزی این دانشگاه اهدا شد.

به مناسبت یادبود معاون پژوهش دانشگاه آزاد؛

نخستین نمایشگاه تخصصی رباتیک در دانشگاه آزاد شهرضا برگزار شد

نخستین نمایشگاه تخصصی رباتیک، یادبود شهید دکتر حاج عباس معلمی، توسط باشگاه رباتیک انشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار