مادر شهید احمدرضا دباغ در شهرستان شهرضا به دیار باقی شتافت

حاجیه خانم بحرینی مادر شهید احمدرضا دباغ دیروز صبح در سن ۷۴ سالگی براثر بیماری سرطان درگذشت.

آخرین اخبار