سردار نقدی در یادواره شهید ورزشکار حسن غازی:

مقامات آمریکا برای ارتباط با ایران راهی جز آدم شدن ندارند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مقامات آمریکایی دروغ‌گویان قرن هستند و برای ارتباط با ایران راهی جز آدم شدن ندارند.

آخرین اخبار