برگزاری مراسم دعای توسل و ذکر صلوات در دبیرستان شهید جریده دار

مراسم دعای پرفیض توسل همراه با ذکر ۱۴۰۰۰ صلوات در دبیرستان شهید جریده دار برگزار شد.

آخرین اخبار