در تمجید از یک حرکت فرهنگی صورت گرفت

پیام رهبر انقلاب برای وقف یک کتابخانه‌ به نام یک شهید

رهبر معظم انقلاب نسبت به وقف کتابخانه‌‌ای توسط خانواده شهید بزرگوار مطلب شفیعی پیامی صادر کردند.

آخرین اخبار