فرماندار شهرضا:

۴۷ درصد از مواد مخدر استان در ایستگاه شهید امامی شهرضا کشف می‌شود

فرماندار شهرضا گفت: ۴۷ درصد از مواد مخدر و کالای قاچاق استان در ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا کشف می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:

کشف ۴۲۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران گلوگاه شهید امامی شهرضا ۲ محموله قاچاق به ارزش ۴۲۰ میلیون ریال را در این شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:

توقیف ۹۸۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران گلوگاه شهید امامی شهرضا ۵ محموله قاچاق به ارزش ۹۸۰ میلیون ریال را در این شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:

کشف ۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران گلوگاه شهید امامی شهرضا محموله قاچاق به ارزش۳۰۰ میلیون ریال را در این شهرستان توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا

کشف ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران گلوگاه شهید امامی شهرضا ۳ محموله قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال را در این شهرستان توقیف کردند.

آخرین اخبار