در یادواره شهدای پایگاه بسیج شهید اباذری مطرح شد:

روحیه شهادت طلبی بهترین سرمایه جنگ ما بود

نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرضا در یادواره شهدای پایگاه بسیج شهید اباذری گفت: برخی تلاش دارند تا ارزش شهادت طلبی رامنحرف کنند درحالی که روحیه شهادت طلبی بهترین سرمایه جنگ ما بود.

آخرین اخبار