در گفت و گو با خانواده یکی از شهیدان فتنه 88مطرح شد؛

روایتی از نقش محمدعلی نجفی در فتنه ۸۸

آمده بودند تقصیر را بیندازند گردن رهبری! به کنایه می گفتند که ما تعجب می‌کنیم چرا «آقا» با این ها برخورد نمی‌کند! هم ایشان را مقصر می‌دانستند و هم دولت را. در اصل آمده بودند که این را بگویند. بعد می‌گفتند که این حوادث تقصیر ما نیست و ربطی به میر حسین موسوی هم ندارد!

آخرین اخبار