ماجرای امضاء مقام معظم رهبری بر کفن مادر شهیدان فاطمی + تصاویر

مقام معظم رهبری فرمودند کار خاصی دارید بفرمایید، عرض کرد، نه آقا کار خاصی نیست، فقط یک خواهشی دارم آن هم اینکه دوست دارم چهلمین امضا در کفن من امضاء شما باشد!

آخرین اخبار