همزمان با شهادت امام جعفر صادق؛

یادواره شهیدان شفیعی در شهرضا برگزار می شود

همزمان با شهادت امام جعفر صادق (ع) یادواره شهیدان شفیعی (ره) در منزل آن شهیدان بزرگوار برگزار می شود.

آخرین اخبار