پیشینه تاریخی شهرضا به قبل از اسلام باز می گردد؛

بقعه امام زاده شاهرضا از یادگارهای دوران صفویه در شهرضا است

به گزارش نسل بیدار، شهرستان شهرضا با توجه به پیشینه تاریخی خود که بر اساس اسناد و مدارک موجود به قبل از اسلام می رسد دارای آثار و ابنیه تاریخی و اشخاص فرهیخته فراوانی است که بسیاری از آنها تاکنون ناشناخته باقی مانده اند و یا توجهی که در خور آنان باشد به آنان نشده […]

آخرین اخبار