جاسازی ۵۷۸ کیلو مواد مخدر در یک تریلی

با تلاش ماموران ایست و بازرسی شهید امامی شهرضا ۵۷۸ کیلو گرم تریاک وحشیش کشف شد.

آخرین اخبار