عبوریک و نیم میلیون نفرمسافرتابستانی ازشهرضا

دعوت فرماندار از سرمایه گذاران جهت ساخت هتل و مهمان پذیر در شهرضا

فرماندار شهرضا با اعلام اینکه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر تابستانی از شهرضا عبور کردند از سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا نسبت به ساخت هتل و مهمان پذیر در شهرضا اقدام کنند.

آخرین اخبار