بهانه تراشی جدید آقازاده؛

مهدی هاشمی خواستار احضار شهود شد

مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواستار استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناس شد.

آخرین اخبار