سرپرست اداره صنعت شهرضا :

بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی در شهرستان شهرضا فعالیت می کنند

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهرضا گفت: در حال حاضر در این شهرستان بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی توزیعی ، تولیدی، خدمتی و خدمات فنی فعایت می کنند.

آخرین اخبار