داوداوغلو: سازمان ملل و شورای امنیت مسئول رویدادها در کوبانی هستند

نخست وزیر ترکیه سازمان ملل و ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را مسئول رویدادها در شهر کوبانی دانست.

آخرین اخبار