دانشمندان خون مصنوعی ساختند

دانشمندان موفق شدند با ترکیب آب،‌ نمک و پروتئین همرتین کرم‌های دریایی خون مصنوعی بسازند.

آخرین اخبار