جسد مردی ناشناس در رودخانه هویزه پیدا شد+عکس

یکی از شهروندان شهر هویزه در حال عبور از پل عابر پیاده جسد مرد میان سالی را در رودخانه مشاهده می کندو پس از تماس با نیروی انتظامی جسد از آب بیرون آورده شد.

آخرین اخبار