ارسال به دوستان معاون سازمان محیط زیست اعلام کرد:

۲۰ شهر آلوده کشور؟

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ شهر کشور درگیر آلودگی هوا است .

آخرین اخبار