فرماندار شهرضا:

مردم شهرضا به میزبانی از شهدای غواص ‌افتخار می‌کنند

فرماندار شهرضا با بیان اینکه مردم شهرضا به میزبانی از شهدای غواص ‌افتخار می‌کنند، گفت: مراسم استقبال از شهدا یک مراسم عرفانی است و باید اجازه دهیم مردم با شهدا خلوتی داشته باشند.

مسئول سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا:

ستاد استقبال از شهدای غواص در شهرضا تشکیل شد

مسئول دفتر امور سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرضا گفت: ستاد استقبال از کاروان شهدای غواص در شهرضا تشکیل شد.

آخرین اخبار