عربستان برای توقف جنگ در یمن شرط تعیین کرد

سفیر عربستان سعودی گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان توقف سریع جنگ یمن شده است اما آنها آن را نپذیرفته‌اند.

گاردین گزارش داد

افشای یک مرکز سرّی بازجویی و شکنجه در داخل خاک آمریکا

روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که پلیس شیکاگو از یک ساختمان برای بازداشت و شکنجه مظنونان تروریستی استفاده کرده است.

آخرین اخبار